Korondról

 

Nézem a kerámiák színeit, formáját, szép tartását, emberi alakját. Sokszor megsimogatok néhányat közülük, egy vázát,  asztalon álló bokályt, falra aggatott tányért, amelyet a fazekas és a virágozó asszony szorgos keze munkája ajándékoz új tulajdonosának, hogy szebbé, emberibbé, magyarabbá tegye hajlékát, hogy az agyagba zárt művészi szépség adjon reményt és megújulást, ha az élettől, a mindennapok terhétől fáradtan hazatérünk. A  fazekas formát ad az agyagnak, s ezáltal formálja a világot, így lesz az ősi hagyományok továbbvivője.

A hagyományőrző korondi fazekas elhozta a világot a Sóvidék szívébe. Ez nem sikerült egyetlen fazekas központnak sem, csak Korondnak, de ehhez kellett a tehetség, a bátorság, a kitartó munka, a székely furfang, a kérges tenyerű művészkéz. Csak így maradhatott a XXI. század legnagyobb népi fazekas központja Korond.

Ma a globalizáció korában veszély fenyegeti a több száz éves korondi fazekasságot, idegen elemek és stílusok keverednek a hagyományos forma és mintakincs közé. A Korondi Fazekas Szövetség éppen annak érdekében alakult, hogy megőrizze apáink , nagyapáink örökségét, és községünk megmaradjon a tiszta forrásnál.

Azzal a hittel indítottam útjára 2006 augusztusában a szövetségünket, hogy továbbra is éneklő mesemadarakra, utat mutató csodaszarvasokra bízzuk legszebb gondolatainkat, amelyek a kiégett cserépedényekben élnek még nagyon soká.

Páll Ágoston, elnök
Korond, 2007 március 21.