A szövetségröl

 

Az "Életfa" Korondi Fazekasok Szövetsége 2006 június 15-én alakult meg Korondon, helyi fazekas mesterek kezdeményezésére. Non profit szervezet, amely közgyűlésből, tagságból, vezető tanácsból áll, és rendelkezik saját költségvetéssel.

A Szövetség célkitűzései:

- A korondi hagyományos fazekasság értékeinek ápolása, művelése, továbbadása és megismertetése hazai és nemzetközi szinten egyaránt

- A népi fazekasság egy magasabb szakmai és esztétikai szintre való emelése

- Kiállítások és szakmai fórumok szervezése, szaktáborok és vásárok rendezése, szakmai és kulturális kiadványok szerkesztése

- Egységes értékelési rendszer kidolgozása

- Pályázatok figyelése és kiírása, a kiírt pályázatok zsűrizése és díjazása

- Állásfoglalások megfogalmazása népművészeti kérdésekben

- Ajánlások megfogalmazása